De natuur is mijn grootste inspiratiebron. Deze is te vinden in het waterlandschap, de plek waar ik woon en werk.Niet alleen wordt de omgeving visueel waargenomen, ook geluiden of juist de stilte, het gevoel van wind, zon en regendruppels,het ritme van het water, spelen een rol. De relatie tussen de natuur buiten en de menselijke natuur is op deze manier intensief.
Mijn werk gaat over het zoeken en instandhouden van de twee krachten in de natuur, tussen orde en chaos. De angst en ook fascinatie die ontstaat bij buitensporige natuurkrachten, zoals heftige stormen of vulkaanuitbarstingen waarover de mens geen controle heeft.
In een leefwereld kunnen krachten uit balans raken, het ene overheerst het andere en eeuwenoude rechten op een plek kunnen zondermeer weggeslagen worden.

Anke Vogel
Turfsingel 33
Telefoon: 06-52095935
anke@ankevogelart.com
www.ankevogelart.com