Organische vormen en menselijke relaties zijn terugkerende thema’s in mijn als conceptueel te omschrijven werk. In geborgenheid kan het kwetsbare te voorschijnkomen, tastbaar worden. Tijd wordt zichtbaar en schoonheid in het niet functionele, afgeschrevene, weggeworpene. Het poëtische beeld wringt, werkt door.

In mijn ruimtelijke installaties verhouden de verschillende onderdelen zich tot elkaar en vormen zowel in zichzelf als met elkaar een betekenisvol geheel. Hierbij maak ik gebruik van verschillende disciplines, die elkaar aanvullen en versterken, o.a. in objecten, foto, film, tekeningen, tekst en geluid. Graag maak ik werk op locatie, waarbij ik zoek naar vorm en betekenis in relatie met de omgeving, context.

Laat je verrassen, welkom in mijn atelier!

Arjenne Vossepoel, Gastexposant bij Mandeville Academy
Westhaven 11-12
mail@arjenne.net
www.arjenne.net