Organische vormen en menselijke relaties zijn terugkerende thema’s in mijn als conceptueel te omschrijven werk. Graag maak ik werk op locatie, waarbij ik zoek naar vorm en betekenis in relatie met de omgeving, context. Mijn ruimtelijke installaties bestaan uit verschillende onderdelen, veelal reeksen, verzamelingen. Tijd wordt zichtbaar en schoonheid in het schuwe, niet functionele, afgeschrevene, weggeworpene. Dan weer ontstaan poëtische beelden, dan weer wringt het, schuurt het en werkt het beeld door. Mijn ogen laten de toeschouwer anders kijken en bevragen wat wij niet begrijpen.
In mijn werk maak ik gebruik van verschillende technieken die elkaar aanvullen en versterken, o.a. objecten, foto, film, tekeningen, tekst en geluid.
Tijdens het open atelier is er veel te zien! Onder andere nieuw werk, gemaakt tijdens en geïnspireerd door de coronaperiode. Onder andere ‘wasbakjes’, ‘streelweesjes’ (afgegoten onaangeraakte lijfplekjes) en ‘covitae’ (elke dag vanaf 9 maart 2020 een virus gevangen in een vaccinflesje). Laat je verrassen…. Van harte welkom in mijn zolderatelier aan de Turfsingel.

Arjenne Vossepoel
Turfsingel 33
Telefoon: 06-22291475
arjenne.vossepoel@gmail.com
www.arjenne.net