Arjenne benadert hetgeen haar bezighoudt graag als project, waar zij geruime tijd aan werkt. Hierbij maakt zij gebruik van verschillende disciplines, die elkaar aanvullen en versterken en uiteindelijk in één ruimtelijke installatie samenkomen in haar als conceptueel te omschrijven werk. Tijd zichtbaar maken en schoonheid in het niet functionele, afgeschrevene, weggeworpene. Telkens laat zij je anders kijken. Er is wisselwerking tussen het persoonlijke en het wereldlijke… verhulling en zichtbaarheid… Het beeld dat zij schetst mijmert, blijft doorwerken…
Tijdens open atelier aan de Westhaven een presentatie van verschillende verhalen die in verzamelingen doosjes, objecten en tekeningen vorm krijgen. Laat je verrassen, wees welkom in mijn atelier!

Arjenne Vossepoel, Gastexposant bij Mandeville
Westhaven 11-12
Telefoon: 06-22291475
mail@arjenne.net
www.arjenne.net