Family Pieces
Geschiedenis schrijven is per definitie subjectief en vertekend.
Het beeld dat de kunstenaar, de deelnemer of de geschiedschrijver vastlegt wordt ingekleurd; hoe ziet deze persoon de realiteit, wat wordt er hier verteld?

Een bewuste of onbewuste weergave van het verhaal, de context of de interesse van de kijker bepaalt dan wat je gaat zien. Kunnen we ons als buitenstaander herkennen? Kunnen we dezelfde waarde aan het beeld geven?
Het intrigeert mij mateloos hoe een voorwerp of gebeurtenis gezien en vastgelegd wordt, en vervolgens door anderen gezien wordt. Ik probeer met Mijn ogen, dat beeld te vangen.

Mirjam Voskamp, Gastexposant bij Stichting GoudArt
Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100
Telefoon: 06-51273705
voskampmirjam@gmail.com